Stof PTA 3

Geschreven door Peter

Werkboek Micro-economie (behalve Overheidsingrijpen; p 70 - 100)

Aantekeningen

Filmpjes op website (ga naar Videolessen -> Voorbereiding PTA 3 klas 5 en 6)

Het werkboek vind je hier

De antwoorden vind je hier