Voorbereiding PTA 1 klas 5

Geschreven door Peter

Les 1: Uitleg over wettelijk minimumloon (deadweight loss niet voor dit PTA)

video


Les 2: Consumentenprijsindexcijfer

video


Les 3: Indexcijfers

video


Les 4: Arbeid en werkgelegenheid

Opgave 1 examen economie VWO 2004 tijdvak 1; “Achter de schermen van de groei”.

Bekijk eerst de volgende inleiding:

video

De opgave vind je hier

De antwoorden:

video


Les 5: Flexibel loon

Opgave 2 examen economie VWO 2013 tijdvak 1 (pilot); “De loonhoogte flexibel”.

Bekijk onderstaande video:

video

Maak nu de opgave

De opgave vind je hier

Bekijk nu de antwoorden

video


Les 6: Uitleg over conjunctuur en structuur

video