Uitleg divers

Geschreven door Peter

Het consumentenprijsindexcijfer (cpi):

video

Indexcijfers

video